12 byer på 12 måneder

Emne: Strategisk byudvikling med unge som særlig målgruppe.

Samarbejdspartnere: Helsingør Kommune, Jammerbugt Kommune, Gribskov Kommune, Mariagerfjord Kommune, Køge Kommune, Lolland Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringsted Kommune, Ballerup Kommune, Sønderborg Kommune, Varde Kommune, Viborg Kommune og EU-programmet Aktive Unge.

Projektperiode: 2012-2013.

Om projektet: 12 byer på 12 måneder-projektet udviklede nye processer for involvering, der henvender sig direkte til de unge. Formålet var at indsamle ny viden om, hvordan de unge ser deres byer og særligt, hvilke værdier der prioriteres i forhold til de unges fremtidig bosætning. Endvidere var projektets formål at sætte fokus på de gode fortællinger, der knytter sig til mange af de byer, der ligger uden for landets vækstcentre.

Udgangspunktet for 12 byer på 12 måneder var, at potentialer og værdier ikke kan begrænses til at inkludere større byer som København og Aarhus, men kan genfindes i nye udtryk overalt i landet. Med 12 byer på 12 måneder fik unge fra hele landet mulighed for at komme til orde og sætte deres eget spor på fremtidens fysiske og sociale Danmarkskort. De unges ønsker, behov og drømme inspirerede derved den fremtidige planlægning af byerne, når de politiske og administrative niveauer skal lave strategier og konkrete initiativer for blandt andet at fastholde de unge. I hver by blev en gruppe unge inviteret til – i samarbejde med lokale planlæggere og politikere – at at diskutere og formulere, hvilke værdier og potentialer deres by har.

De 12 workshops var med til at mobilisere lokale ressourcer. Forankringen blev sikret, fordi alle 12 workshops indskrev sig i allerede eksisterende udviklingsprocesser i de respektive byer. Workshopsne gav ny viden om de unges behov, ønsker og fortællinger om, hvor de bor, og hvor de ønsker at slå sig ned på længere sigt. En viden, der i høj grad er efterspurgt i kommunerne rundt om i Danmark.

Læs dokumenter, artikler og opsamlinger fra de enkelte kommuner her