UDGIVELSER

2015

Brugerdeltagelse før, under og efter anlægsfasen (Publikation)

Kickstart Tornhøj – Borger og interessentinddragelse i Aalborg Øst (Publikation)

Udvikling af parkpolitik i Greve Kommune – Borgernes synspunkter (Publikation)

Strandvejsområdet i Greve Kommuneopsamling på idéoplæg (Publikation)

En kvalitativ undersøgelse af serviceoplevelsen i Latinerkvarteret i København (Publikation)

CityLAB 2014/2015 #4 (Nyhedsbrev)

Go! Local – Håndbog i lokalt iværksætteri (Publikation)

Eksperimentet som udviklingsstrategi (Artikel)

Byens Hus i Kokkedal (By- og brugerstrategiske anbefalinger) (Publikation)

Byens Hus i Skole (Anders Find, Projektland) (Film)

Midlertidighed – nye veje til borgerinvolvering (Publikation)

2014

Trygge tunneller i Askerød og Gersagerparken (Idékatalog)

Borgerinddragelse i Holbæk Kommune (Vejledning)

Visionsfilm, Egedal – hverdag og fællesskab i bevægelse (Anders Find, Projektland) (Film)

Inspirationsfilm, Stenløse Syd, Egedal Kommune (Anders Find, Projektland) (Film)

Inspirationsfilm, Kitchen 4 kids, Egedal Kommune (Anders Find, Projektland) (Film)

Inspirationsfilm, Pers Griseri, Egedal Kommune (Anders Find, Projektland) (Film)

Inspirationsfilm, Ung Egedal, Egedal Kommune (Anders Find, Projektland) (Film)

Med hverdagslivet som designpraksis – en bog om unge og byplanlægning, september 2014, uddrag (Bogudgivelse)

Unges hverdagsliv skal bruges til at udvikle byerne (Artikel)

Unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning (Charter)

CityLAB 2014 #3 (Nyhedsbrev)

CityLAB 2014 #2 (Nyhedsbrev)

CityLAB 2014 #1 (Nyhedsbrev)

2012-2013

Skansebakken – Et innovativt undervisnings- og udviklingsforløb i Hillerød Kommune (Publikation)

Bevægelsespark i Skovlunde (Idékatalog)

Frivillighedskonference i Syddjurs (Idékatalog)

12 byer på 12 måneder i Sønderborg (Publikation)

 12 byer på 12 måneder i Varde (Publikation)

12 byer på 12 måneder i Viborg (Publikation)

12 byer på 12 måneder i Ringsted (Publikation)

12 byer på 12 måneder i Køge (Publikation)

12 byer på 12 måneder i Nakskov (Publikation)

12 byer på 12 måneder i Ringkøbing (Publikation)

12 byer på 12 måneder i Hobro (Publikation)

12 byer på 12 måneder i Jammerbugt (Publikation)

12 byer på 12 måneder i Helsinge (Publikation)